ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Иновативно училищеЕКО училищеБиблиотека
Основно меню

Иновативно училище

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:

  •  Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
  •  Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;
  • Използват нови методи на преподаване;
  • Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Връзка към видеозаписи от открити практики - - -> Иновативно училище

 

Прикачени документи

Отчет 2022/2023
Резюме 2022/2024