ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Заедно в изкуствата и спорта''

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

 

През учебната 2023/2024 г. ОУ „Христо Ботев“ отново участва в изпълнението на  модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“ от националната програма, разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
В модул 1 „Изкуства“ са сформирани три групи с ученици от начален и прогимназиален етап:
Група „Танцово изкуство“ с участие на ученици от 3 клас;
Група „Изобразително изкусво“ с участие на ученици от 7 клас;
Група „Арт студио Раковина“ с участие на ученици от 5 клас;


В модул 2 “Спорт“ са сформирани три групи с ученици от прогимназиален етап:
Група „Баскетбол“ с участие на ученици от 6 клас;
Група „Волейбол“ с участие на ученици от 7 клас;
Група „Футбол“ с участие на ученици от 7 клас;