ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Заедно в изкуствата и спорта''

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

През учебната 2022/2023 г. ОУ „Христо Ботев“ участва в изпълнението на  модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“ от националната програма, разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Дейностите, които се реализират по двата модула осигуряват условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. В училището функционират една група и два отбора:

В Модул 1 „Изкуства“ е сформирана група „Музикално изкуство“ с 12 ученици от VI клас

В Модул 2 „Спорт“ са сформирани два отбора : отбор 1 „Футбол“ с 15 ученици от VI клас и отбот 2 „Баскетбол“ с 15 ученици от V клас.