ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Бюджет и отчет

Прикачени документи

Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. /първо тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. /четвърто тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г. /трето тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. /второ тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. /първо тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. /четвърто тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. /трето тримесечие/
ОУ „Христо Ботев“–Варна –Бюджет за 2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. /второ тримесечие/
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. /първо тримесечие/
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
ОУ „Христо Ботев“–Варна –Бюджет за 2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.
Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.
ОУ „Христо Ботев“–Варна –Бюджет за 2020 г.
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.