ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Мотивирани учители и квалификация''

НП "Мотивирани учители и квалификация"

В изпълнение на националната програма в периода от 11 до 13 ноември в гр. София се проведе обучение за начални учители за PIRLS (Международно изследване за четивна грамотност) и TIMSS ( Международно изследване за постиженията по математика и природни науки),  в което взе участие един учител  от начален етап на основното образование. През същия месец в гр. Банкя се проведе обучение на тема: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, твореско и критично мислене в учениците“, в което се включи един учител  от прогимназиален етап на основното образование.