ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Занимания по интереси

През учебната 2022/2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна са сформирани 23 групи по интереси, в които са включени ученици от първи до седми клас. Дейностите по интереси са разпределени в следните тематични области: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, спорт.