ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Занимания по интереси

През учебната 2023/2024 г. в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна са сформирани 22 групи по интереси, след предварително проучване желанията на учениците , въз основа на анкета, съдържаща индикатори за отчитане на индивидуални потребности, интереси и познавателно развитие на ученика, минал опиит на ученика в занимания по интереси, както и съответствие между потребности и желяния на ученика и възможностите и спецификата на училището. Участват ученици от първи до седми клас . Дейностите по интереси са разпределени в следните тематични области: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, спорт.