ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Квалификация''

НП "Квалификация"

НП “КВАЛИФИКАЦИЯ“ подпомага за подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението чрез мотивация и продължаваща квалификация на педагогически специалисти.

През учебната 2023/2024 г. участват 40 педагогически специалисти в частично присъствена форма на обучение на тема „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитални компетентности“, към проект „Образование за утрешния ден“, поддейност 3.4. „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“.
В периода от 24.10.2023 г. до 05.11.2023 г. заместник-директор учебна дейност взе участие в квалификационен курс на тема „Училищно лидерство – създаване на професионална учебна общност в образователната институция“, за което е присъден 1 квалификационен кредит.