ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Квалификация''

НП "Квалификация"

Подпомага за подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението чрез мотивация и продължаваща квалификация на педагогически специалисти. През учебната 2019/2020 г. в обучения  по националната програма се вклюват директор, заместник-директор и 9 педагогически специалисти. През учебната 2020/2021 г. участват 34 педагогически специалисти в допълнително обучение на тема: „Професионално портфолио на учителя в електронен вид“, проведено в Технически университет, гр. Варна.