ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства. - - - > ТУК

Прикачени документи

Заповед - УКОПНВО 7 клас