ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Екип

 

Виктория Шереметова Директор / География и икономика
Ангелина Денчева Заместник-директор УД / КМИТ
Николай Бояджиев Заместник-директор АСД
Даниела Атанасова Специалист обучение и развитие
Борис Георгиев Ръководител направление ИКТ / КМИТ; ИТ
Галя Алексиева Главен счетоводител
Недялка Маджарова Домакин
Анка Савова Завеждащ административна служба
Юлия Георгиева Библиотекар
Зорница Сребрева Лекар
Росица Недева Главен учител / ЧП; Физика и астрономия; Химия и ООС
Мария Тодорова Български език и литература
Миглена Александрова Български език и литература
Диян Стоев Математика
Ралица Ботева КМ; КМИТ; ИТ; АЕ
Георги Делчев Биология
Мария Кулева Музика
Марияна Обрешкова Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество
Горан Ангелов Изобразително изкуство
Теодора Тасаджикова Физическо възпитание и спорт
Ана Атанасова Педагогически съветник
Ирина Добрева Психолог
Елфина Димова Ресурсен учител
Десислава Добрева Психолог; Логопед

 

 Класни ръководители и учители в ГЦОУД

 

Върбинка Любчева Старши учител начален етап 1а клас
Станислава Смилкова Учител в група за ЦОУД
Мария Недева Старши учител начален етап 1б клас
Недялка Атанасова Учител в група за ЦОУД
Мариета Николаева Учител начален етап 1в клас
Станислава Курд Учител в група за ЦОУД
Емилия Евгениева Старши учител начален етап 2а клас
Венета Христова Учител в група за ЦОУД
Десислава Кръстева Учител начален етап 2б клас  desislava.to.krasteva@edu.mon.bg
Стефка Георгиева Учител в група за ЦОУД  stefka.zh.georgieva@edu.mon.bg
Юлия Янакиева Старши учител начален етап 3а клас
Станимира Димитрова Учител в група за ЦОУД  stanimira.dimitrova@edu.mon.bg
Христо Христов Старши учител начален етап 3б клас
Стефка Митева Учител в група за ЦОУД  stefka.ts.miteva@edu.mon.bg
Живка Георгиева Старши учител начален етап 4а клас  zhivka.at.georgieva@edu.mon.bg
Мария Консулова Учител в група за ЦОУД  maria.pa.konsulova@edu.mon.bg
Ивалина Димитрова Старши учител начален етап 4б клас  ivalina.at.dimitrova@edu.mon.bg
Ивелина Панайотова Учител в група за ЦОУД  ivelina.pa.panaiotova@edu.mon.bg
Олеся Станчева Английски език 5а клас
Гергана Петкова Английски език 5б клас  gergana.petkova@edu.mon.bg
Йордан Йорданов Физическо възпитание и спорт 5в клас  iordan.st.iordanov@edu.mon.bg
Ирина Петрова География и икономика 6а клас
Веселина Казакова Български език и литература 6б клас
Красен Димитров Физическо възпитание и спорт 6в клас  krasen.dimitrov@edu.mon.bg
Мария Тодорова Български език и литература 7а клас
Елза Цветанова Математика 7б клас
Лидия Николова История и цивилизации 7в клас