ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

През учебната 2022/2023 г. училището отново участва в националната програма, като сключи договор за сътрудничество и обмяна на иновации с Xто ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник – общинско иновативно училище и  IIIто ОУ „Петко Рачов Славейков“ общинско училище гр. Търговище.