ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

През учебната 2023/2024 г. училището отново участва в националната програма, като сключи договор за сътрудничество и обмяна на иновации с ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново – общинско иновативно училище, ОУ „Георги Стойков Раковски“ – общинско неиноватино училище с. Голямо ново, и СУ „Назъм Хикмет“ – общинско неиновативно училище с. Медовец