ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП "Заедно за всяко дете"

НП  "Заедно за всяко дете" Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

През учебната 2022/2023 г. целевите групи в модул 3 на националната програма са отново родители на ученици от II – VII клас. Срещите се провеждат присъствено, като заложените теми са от областта на психологията, здравословното хранене, спорта и други.