ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП "Отново заедно"

НП "Отново заедно" 2021 година – едно забавно и емоционално лято

През учебната 2020/2021 г. училището бе включено в списъка на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ по Постановление №378/10.11.2021 г. В изпълнение на националната програма през месец август 2021 г. се проведе ученическо туристическо пътуване до гр. Банско с група от 28 ученици от втори, четвърти и шести клас и 3-ма ръководители.

На 27 август завърши шестдневното туристическо пътуване на възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна , финансирано по НП „Отново заедно“.
До гр.Банско пътуваха двадесет и осем ученици и трима ръководители. В парк хотел „Мурите“ , в условията на извънучилищна и несемейна среда се реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на участниците.

Допълнителните екскурзии до Велинград, Мелник и Роженския манастир, спомогнаха за опознаване на българските културни ценности и история.

Благодарим на МОН и РУО-Варна!