ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА / Информация във връзка с писмо на МОН и РУО /

/В помощ на родителя и учителя/

Информация във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3. Практически насоки за действия при инцидент
  4. Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

В район Аспарухово съществуват услуги за осигуряване на социална подкрепа :

„Бъдеще за децата на Аспарухово“ – фондация „Владиславово“

кв.Аспарухово, ул. „Народни Будители“ №5, ул. „Гривица“ №27,

раб.време: 07:00-19:00 часа, тел. 052/919 779, 0882/330 008

Управител: Андрияна Русева