ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда''

През учебната 2022/2023 г. ОУ „Христо Ботев“ участва в изпълнението на дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда“ и дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“ от модул 4 „Библиотеките като образователна среда“, като желае да обогати училищния библиотечен фонд, както и да повиши читателския интерес у учениците.  В рамките на националната програма се провеждат училилищни инициативи като: читателски клуб „Букилюб“, „Приказни следобеди“, „Работилничка за чудеса“, „Училище за стихотворци“, „Четене с препятствия“, „Деца четат на деца“, срещи с автори на детски книги и други, както  и съвместни инициативи с обществени библиотеки:  литературно четене, национален маратон на четенето, театър „Камишибай“и други