ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)''

НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

Има за цел да подобри качеството на електронното обучение на учениците и достъпа до съвременни информационни и комуникационни технологии. През учебната 2019/2020 г. в рамките на националната програма са получени пет броя компютри.