ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)''

НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

Има за цел да подобри качеството на електронното обучение на учениците и достъпа до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие. През учебната 2023/2024 г. училището е одобрено за финансиране и закупуване на интерактивен дисплей, част от дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ на националната програма.