ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

В ОУ „Христо Ботев“ се реализират дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", които целят повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

  • През учебната 2019/2020 г. година в училището са сформирани две групи в начален и прогимназиален етап. Участват 32 ученици с ръководители учители по информационни технологии. През същата учебна година в рамките на проекта е получен интерактивен дисплей който е монтиран в Актовата зала на училището.
  • През учебната 2021/2022 г. ОУ "Христо Ботев" участва в дейност 6  "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласна дейност". Сформирана е една група, в която участват 20 ученици от втори клас с ръководител училтел по информационни технологии.