ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

НП ''Без свободен час''

НП „Без свободен час“ Модул 1 "Без свободен час в училище"

Националната програма има за цел да осигури непрекъснатост на педагогическото взаимодействие в училищата, чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти, както и да осигури условия за постигане на оптимална организация на обучението учениците в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата си
преподавателска работа в ОРЕС от дома си. През учебната 2023/2024 г. участие в модул 1 „Без свободен час в училище“ вземат 19 педагогически специалисти. През учебната 2022/2023 г. участие в модул 1 „Без свободен час в
училище“ вземат 29 педагогически специалисти.