ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Прием 1 клас

| Прием в първи клас - община ВАРНА - - - > https://school.uslugi.io
График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 г.
Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

 

При записване на класираното дете е необходимо да представите следните документи:

  • Копие на удостоверение за раждане на детето;
  • Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  • Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.