ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Бланки на документи

Прикачени документи

Заявление - отсъствие чл.62 ал.1 т.2 НПО
Заявление - отсъствие чл.62 ал.1 т.3 НПО
Декларация - информирано съгласие
Заявление - ПМС
Заявление - прием в 1 клас
Заявление - Европейско кенгуру
Заявление - записване ученик
Заявление - преместване ученик
Заявление - издаване дубликат на документ
Заявление - освобождаване от ФВС
Декларация - преместване училище в друга държава
Заявление - прием в 5 клас
Заявление - ГЦОУД - 1а клас
Заявление - ГЦОУД - 1б клас
Заявление - ГЦОУД - 1в клас
Заявление - ГЦОУД - 2а клас
Заявление - ГЦОУД - 2б клас
Заявление - ГЦОУД - 3а клас
Заявление - ГЦОУД - 3б клас
Заявление - ГЦОУД - 4а клас
Заявление - ГЦОУД - 4б клас
Заявление - записване ГЦОУД
Заяление - отписване ГЦОУД
Заявление - отсъствие ГЦОУД
Заявление - спортни дейности - 1а клас
Заявление - спортни дейности - 1б клас
Заявление - спортни дейности - 1в клас
Заявление - спортни дейности - 2а клас
Заявление - спортни дейности - 2б клас
Заявление - спортни дейности - 3а клас
Заявление - спортни дейности - 3б клас
Заявление - спортни дейности - 4а клас
Заявление - спортни дейности - 4б клас
Заявление - спортни дейности - 5а клас
Заявление - спортни дейности - 5б клас
Заявление - спортни дейности - 5в клас
Заявление - спортни дейности - 6а клас
Заявление - спортни дейности - 6б клас
Заявление - спортни дейности - 6в клас
Заявление - спортни дейности - 7а клас
Заявление - спортни дейности - 7б клас
Заявление - спортни дейности - 7в клас
Заявление - ИУЧ - 1б клас
Заявление - ИУЧ - 1в клас
Заявление - ИУЧ - 2а клас
Заявление - ИУЧ - 2б клас
Заявление - ИУЧ - 3а клас
Заявление - ИУЧ - 3б клас
Заявление - ИУЧ - 4а клас
Заявление - ИУЧ - 4б клас
Заявление - ИУЧ - 5а клас
Заявление - ИУЧ - 5б клас
Заявление - ИУЧ - 5в клас
Заявление - ИУЧ - 6а клас
Заявление - ИУЧ - 6б клас
Заявление - ИУЧ - 6в клас
Заявление - ИУЧ - 7а клас
Заявление - ИУЧ - 7б клас
Заявление - ИУЧ - 7в клас
Заявление за прекратяване на ОРЕС
Декларация за съгласие - тестване на ученици със СОП
Декларация за съгласие - тестване на ученици над 14 години
Декларация за съгласие - тестване на ученици до 14 години
Декларация за информираност и съгласие за олимпиади
Декларация - обучение електронна среда
Заявление - обучение електронна среда