ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Бланки на документи

Прикачени документи

Заявление - записване на ученик
Заявление - прием в 1 клас
Заявление - Европейско кенгуру
Заявление - отсъствие на класен ръководител
Заявление за прекратяване на ОРЕС
Декларация за съгласие - тестване на ученици със СОП
Декларация за съгласие - тестване на ученици над 14 години
Декларация за съгласие - тестване на ученици до 14 години
Декларация за информираност и съгласие за олимпиади
Заявление - ИУЧ - 1а
Заявление - ИУЧ - 1б
Заявление - ИУЧ - 2а
Заявление - ИУЧ - 2б
Заявление - ИУЧ - 3а
Заявление - ИУЧ - 3б
Заявление - ИУЧ - 3в
Заявление - ИУЧ - 4а
Заявление - ИУЧ - 4б
Заявление - ИУЧ - 5а
Заявление - ИУЧ - 5б
Заявление - ИУЧ - 5в
Заявление - ИУЧ - 6а
Заявление - ИУЧ - 6б
Заявление - ИУЧ - 6в
Заявление - ИУЧ - 7а
Заявление - ИУЧ - 7б
Заявление - ИУЧ - 7в
Заявление - ФУЧ - 6а
Заявление - ФУЧ - 6б
Заявление - спортни дейности - 1а
Заявление - спортни дейности - 1б
Заявление - спортни дейности - 2а
Заявление - спортни дейности - 2б
Заявление - спортни дейности - 3а
Заявление - спортни дейности - 3б
Заявление - спортни дейности - 3в
Заявление - спортни дейности - 4а
Заявление - спортни дейности - 4б
Заявление - спортни дейности - 5а
Заявление - спортни дейности - 5б
Заявление - спортни дейности - 5в
Заявление - спортни дейности - 6а
Заявление - спортни дейности - 6б
Заявление - спортни дейности - 6в
Заявление - спортни дейности - 7а
Заявление - спортни дейности - 7б
Заявление - спортни дейности - 7в
Заяление - отписване ГЦОУД
Заявление - отсъствие ГЦОУД
Заявление - записване ГЦОУД
Заявление - ГЦОУД - 1б
Заявление - ГЦОУД - 1а
Заявление - отсъствие чл.62 ал.1 т.4 НПО
Заявление - отсъствие чл.62 ал.1 т.3 НПО
Заявление - отсъствие чл.62 ал.1 т.2 НПО
Заявление - прием в 5 клас
Декларация - обучение електронна среда
Декларация - преместване училище в друга държава
Заявление - освобождаване от ФВС
Заявление - издаване дубликат на документ
Заявление - обучение електронна среда
Заявление - преместване ученик