ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Административни услуги

Административно обслужване
ДЕЛОВОДСТВО
052/370 695
hr.botev1927@abv.bg
Работно време на администрацията 7:30 ч. - 17:30 ч. 
12:00-12:30 обедна почивка

Приемно време на директора 13:30 ч. - 15:00 ч. в четвъртък

 
 

 

Информация за услугите предоставяни

от ОУ „Христо Ботев” гр. Варна

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

Обобщена информация по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.

изтегляне на приложението >> ТУК <<