ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

COVID-19

Как спазването на дистанция и хигиена на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси?

/Видео/ Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

/Видео/ Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим?

Прикачени документи

Правила за работа в условия на COVID-19 от 09.11.2021 година
Правила за работа в условия на COVID-19 от 13.09.2021 година
Информация за разкрити временни имунизационни пунктове на територията на Община Варна.
Заповед № РД-09-573/23.11.2020 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ Варна за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН СРЕДА
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА
ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната
Какво предстaвлява COVID-19?
Какво представлява епидемията с коронавирус?
Как да предпазим себе си и околните?
Как да намалим риска от коронавирусна инфекция?
Кога да използваме маска?
Спри разпространението на вирусите, които разболяват теб и другите!