ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Сигнали

Електронна поща за получаване на предложения, сигнали, жалби и молби в

ОУ "Христо Ботев" гр. Варна - botev_varna@abv.bg 

Регионално управление на образованието-Варна

Община Варна

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация относно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Вътрешен канал за подаване на сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН:

- В писмена форма: nikolay.st.boyadzhiev@edu.mon.bg .....................
- По поща на адрес: гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" №8
- В устна форма: чрез лична среща с длъжностното лице,
отговарящо за подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН на
място в ОУ "Христо Ботев" на адрес ул. "Кирил и Методий" №8