ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

ЕКО училище

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование.

ОУ „Христо Ботев“ е второто училище в североизточна България, което на 09.11.2001 г. бе удостоено с престижната награда на Програма „Екоучилища” – „Зелен флаг” за постигнати високи резултати в областта на екологичното образование и възпитание на учениците. Тази награда не се дава еднократно. Училището ни защити 7 пъти през годините Зеления флаг.

            Програма “Екоучилища” насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Приоритетни теми, по които работихме през годините са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”,  “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.