ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

С Решение № 584 на Министерски съвет от 20.08.2020 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, ОУ „Христо Ботев“ получи статут на иновативно училище.
Иновацията, която училището ще реализира в рамките на 2 поредни учебни години (2020 – 2021 г.) е #АлгоРитъм.