ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

С Решение № 601 на Министерски съвет от 17.08.2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, ОУ „Христо Ботев“ получи статут на иновативно училище.
Иновацията, която училището ще реализира в рамките на 2 поредни учебни години (2022 – 2024 г.) е  Интегративна математика.