ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Основно училище  „Христо Ботев“ и  училищната библиотека  през 2022 година спечелиха проект - "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

Модул „Библиотеките като образователна среда“

 

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки за създаване на библиотечен фонд и негово обогатяване, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

 

Компетенции, за които ще  работим:

-  създадаване и развиване на умения у учениците за откриване, подбиране, извличане, анализиране и синтезиране на информация от различни източници и използването й;

- подобряване на комуникативните умения,  провокиране на творческите способности и въоображението на учениците;

- създаване на умения за критично четене, оценка и подбор на качествени книги на база текст, илюстрации, оформление;

-   стимулиране интереса към книгата и  създаване на трайни навици за ползване на ресурсите на училищната библиотека.

Конкретни промени, които очакваме с реализирането на проекта:

  • Засилен интерес към книгите и четенето;
  • Подобрение на четивната техника;
  • Повишаване на функционалната грамотност;
  • Повишена посещаемост на училищната библиотека;
  • Участие на всички ученици в дейността на библиотеката;
  • Познаване на организацията на работа на библиотеката като културна институция и възможностите, които тя предоставя за личностното развитие и учение през целия живот.

 

  1. Годишни мероприятия, свързани със спечеления проект

„Библиотеките като образователна среда“

Мероприятие

дата

клас

отговорник

1.

Занятия на клуба „Букилюб“

последния

четвъртък на месеца

Всички

желаещи

Ю.Георгиева

2.

Приказни следобеди – четене на юбилейни  приказки в библиотеката

всеки петък на месеца

ЦДО

1,2,3,4 клас

Ю.Георгиева

3.

Работилничка за чудеса –изработване на сувенири

веднъж месечно

СОП

Ю.Георгиева

Илка Колева

4.

Училище за стихотворци

веднъж месечно

Всички желаещи

В.Стоянов

Ю.Георгиева

5.

Моето училище през страниците на документите

3 занятия - ноември,
декември, януари

5,6,7 клас

С.Кулиш

Ю.Георгиева

6.

Инициатива „Писмо до дядо Коледа“

декември

1-4 клас

Кл. рък-ли

7.

Срещи с детски писатели П.Диков и Р.Бърдарска  

март, април

2-4 клас

5-7 клас

Ю.Георгиева

Кл. ръков.

8.

Ние сме еко ученици- среща с океанолог-еколог доцент Елица Хинева

май

5,6,7 клас

Ю.Георгиева

Р.Недева

9.

Деца четат на деца

април

5,6 клас

Кл. ръков, учители БЕЛ

 

                                                                  2.а /Съвместни инициативи:

Библиотека при НЧ „Просвета 1927“:

1.

Запознаване с читалищната библиотека, царството на информацията

октомври

3,4 клaс

Ю.Георгиева

2.

Празнуват юбилярите- книгите и авторите: Ж.Верн-150 г. от написването  на „Около света за 80 дни“

февруари

6 клас

В.Казакова

3.

Рецитал на произведения на Христо Ботев

януари и юни

20 ученика от различни класове

Ю. Георгиева

4.

Запознаване с нови форми на изкуство- картини с добавена реалност – 2 срещи

ноември

6 и 7 клас

Кл. ръков.

5.

Организиране и провеждане на задължителни учебни часове по БЕЛ в читалищната библиотека

януари и февруари

4,5,6,7 клас

Учители по

БЕЛ

 

С Регионална библиотека „Пенчо Славейков“

1.

Национален маратон на четенето

23 април

2-7 клас

Кл. ръков.

2.

Комишибай театър

декември

2а и 2б

Жечка Караджиева