ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

ПРОЛЕТ
Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
 
Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.
 
Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.
 
Асен Разцветников