ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Уважаеми родители,
Подаването на документи за записване на ученици от 1 до 7 клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна се осъществява в канцеларията на училището всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:30 ч.
Необходими документи - заявление по образец, сканирано копие на акт за раздане на ученика.