ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

В конкурса „Гаранция: #щастливо детство“ на Държавна агенция закрила на детето Симеон Иванов Събев, ученик от ОУ "Христо Ботев" в 4 "а" клас, се класира на ПЪРВО МЯСТО в категория "Видео" във възрастова група 10-13 години. На изключително висок форум нашият ботевец получи наградата си лично от д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД. На събитието присъстваха важни държавни лица - вицепримиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, заместник-министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Първите, големите стъпки започват от семейството. Училището е втория дом на всяко дете. Щастливи сме, че сме част от живота на нашите ученици и сме горди с успехите им!

https://sacp.government.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B4-%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0?fbclid=IwAR0QrBNsudmsxLK0_QwEFLn7OzPwEEadd9WisDWgZBuijWDX50TlSnBSBQU