ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

В изпълнение на дейност 3 Reuse /Повторна употреба/ и дейност 5 - Repurpose /Повторно предназначение/, свързани с участието на ОУ „Христо Ботев“ - град Варна в глобалните дни на действие през 2023 г. учениците от начален етап - ГЦОУД изработиха макети от отпадни материали и играчки. Подредиха изложба по повод 22 април - Световен ден на Земята.