ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

В часа на класа се проведе първият етап от състезанието - викторина "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!" с учениците от 5в клас, организирано от община Варна, дирекция "Превенции", ОКБППМН и ОД на МВР. След приключване на игрите, бяха избрани най-активните 6 деца, които ще участват във втория етап на градското състезание, което ще се проведе на 10.06.2022 г. в Морско казино.