ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

С красиви картички, искрени пожелания и добри послания учениците от ОУ „Христо Ботев“ - гр. Варна отбелязаха Международния ден на думата благодаря. И малки, и големи изразиха признателността си към учители, родители, приятели - към всички, които ги даряват с блага и добрини.Словесните ласки превърнаха 11.01 в най-учтивия ден! Красивата думичка благодаря за пръв път се използва през 1916 г. от Иван Вазов и заменя използваната дотогава думичка „сполай“.
Пожелаваме на всички ежедневно да получават и подаряват благодат!
„Нито едно качество не бих искал да притежавам в такава степен, както умението да съм
благодарен.“/Цицерон/