ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Ред и начин за запознаване на учениците от област Варна с изпитните работи по български език и литература и по математика от национално външно оценяване в края на IV клас

1.Запознаването с писмените работи се извършва на 14.06.2021 г. и 15.06.2021 г. в VII СУ „Найден Геров“, град Варна, ул. „Царевец“ №1, кабинет №101 в рамките на работното време на комисията от 09:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 часа.

2.Преди запознаване с проверената и оценена изпитна работа, учениците се лигитимират с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят или настойникът – с лична карта.

3.Учениците разглеждат резултатите си от проверените изпитни работи по български език и литература и математика, в присъствието на родител или настойник. Не се разрешава изнасяне, копиране, преснемане или преписване на изпитната работа и на рецензиите/бележките на оценителите.