ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Представители на Община Варна, дирекция "Превенции", Общинската и Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОД на МВР и инспектор от Детска педагогическа стая посетиха първокласниците от ОУ "Христо Ботев"- гр. Варна.
Учениците изслушаха лекция на тема "Безопасност на движението по пътищата", която е част от националната кампания "Безопасни улици". В края на интересната беседа децата получиха ценни съвети за движението по улиците и бележници", "Спазваме правилата заедно", разработени в рамката на кампанията за подпомагане работата в часа на класа.
Изпратихме гостите тематично с песента "Деца по зебрата".