ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

По случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност шестокласниците от студио "Твористика" представиха своето сказание за буквите и направиха първите си преписи на старобългарски език.
Една вълна при сърфирането в интернет ги отнесе в тайнствена библиотека, където откриха стари свитъци, написани на глаголица и кирилица, и се срещнаха с Черноризец Храбър и Константин Кирил Философ.