ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

В периода 09.05.2022 г. - 11.05.2022 г. ОУ „Христо Ботев“ - гр. Варна обмени опит по Национална програма „Иновации в действие“ с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Кърджали, 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - гр. София и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Хасково.
Нашият екип от петима учители и двама ученици наблюдава иновативен урок на тема: „Златен век на българската книжнина“. Чрез театрална постановка ученици от 6 клас ни пренесоха в духа на България от това време.
На открито се проведе и проектно-базиран интердисциплинарен урок в начален етап на тема: „Фолклорен календар на пролетните празници,, , „Снощи на герана бях“. С помощта на различни игри и занимания научихме повече за небесните тела и пролетните празници.
По време на визитата училищата обмениха добри практики и полезен опит. Бяха обсъдени иновациите и възможностите за продължаващо сътрудничество.
Посещението приключи с тържествен концерт по случай Патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Кърджали, на който учениците показаха своите знания и талант.