ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

От НУ "Васил Левски" към ОУ "Христо Ботев"! Днес учениците от новосформирания пети клас, от деца учили в НУ "Васил Левски" поднесоха цветя пред паметника на новото си училище ОУ "Христо Ботев". На добър час!