ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Работилница за рециклиране на хартия:
От 22 години ОУ „Христо Ботев“ - гр. Варна е част от мрежата на Българско Движение „Син флаг“ и работи по Програма „Екоучилища“ с присъден „Зелен флаг Еко училище“.
През настоящата година учениците работят по проект на тема "Кръгова икономика" по инициатива на Litter Less Plus на Фондацията за екологично образование. Проектът ни „Еко приятели“ има за цел да намали замърсяването и отпадъците, да насърчи отговорно потребление и да помогне на учениците да придобият знания и да предприемат действия за намаляване на невидимите замърсители.
По повод 5 юни - Световен ден за опазване на околната среда учениците от пети клас участваха в:
1. Акция за разделно събиране на хартия в класните стаи.
2. Работилница за рециклиране – повторна употреба на събраната хартия.
През тази седмица нашите природозащитници ще участват в „Зелената седмица“-инициатива обявена от БТВ със следните дейности: изработване на предмети от рециклирана хартия на 08.06.2023 г., поход и почистване на част от плажната ивица в район Аспарухово на 10.06.2023 г. и представителна изява – изложба на предмети, изработени от рециклираната хартия, глина и други природни материали на 15.06.2023 г.