ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

На 19.06.23 г. учениците от ОУ „Христо Ботев“ - гр. Варна проведоха последната си дейност по проект Litter Less Plus на Фондацията за екологично образование.
Проектът ни „Еко приятели“ има за цел да намали замърсяването и отпадъците, да насърчи отговорно потребление и да помогне на учениците да придобият знания и да предприемат действия за намаляване на невидимите замърсители.
Учениците изработиха от рециклирана хартия предмети, флаери с екологични послания и Еко код – нашето обещание към природата. Подредиха изложба и се снимаха, доволни от постигнатото.