ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

На 10 юни 2022 г. ученици от V в клас участваха във втори етап от състезанието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Община Варна, Дирекция „Превенции“, ОКБППМН и ОД на МВР. Участие взеха ученици от: ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“ и ОУ „Панайот Волов“. Ръководени от класния си ръководител г-н Красен Димитров децата: Катерина
Георгиева, Елица Велева, Никол Неделчева, Димитър Деведжиев, Михаил Иванов и Стефан Костадинов показаха забележителни знания свързани с безопасността и Правилника за движение по пътищата. Участваха във викторина, решаваха кръстословица, отговаряха на въпроси, зададени от служител на Пътна полиция и от всички училища ПЪРВИ наредиха пъзел, свързан с пътните знаци. За достойното представяне на децата
имаше награди и съответно награда за ОУ „Христо Ботев“.
За отличното представяне на учениците от V в клас личен принос има г-н Красен Димитров - учител по Физическо възпитание и спорт, който подкрепяше и даваше напътствия на децата.
Браво на Вас деца и на Вас г-н Красен Димитров!
И нека сега, когато сме в края на учебната година да не забравяме, че правилата за движение са за това, за да се спазват от всички!