ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

На 03.12. и 4.12.2022 година се проведе XXI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, организирана от СМБ - секция Варна. В продължение на два дни присъстващите имаха възможност да чуят доклади на различни теми с иновативна насоченост в областта на математиката и информатиката. С доклад на тема: "Използване на метода МАтеатър в традиционния урок по математика в начален етап" на форума участва Върбинка Любчева Петрова - старши учител в начален етап в ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна.
Колегата е учител, който в практиката си използва иновативни методи и средства за обучение. Представеният метод е средство за разнообразяване на традиционния урок, привличане и задържане на вниманието, мотивиране на учениците, изясняване на сложни понятия, алгоритми, свойства и осъществяване на активно учене. Сложната и понякога скучна математика става лесна и интересна. Дори и най-ниско мотивираните ученици участват с желание.