ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

И тази учебна година по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ ученици от ОУ "Христо Ботев" посетиха музеи на територията на град Варна.

Включването на ролеви игри, творчески задачи, пресъздаването на исторически събития в музейната среда предостави възможност за овладяване на знания и умения у учениците.

За учениците и техните ръководители посещенията бяха едно изключително преживяване!