ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Готови сме и с втория етап на Стъпка 2 - изготвяне на карта на местообитанията. Учениците работиха по възрастови групи. Всяка група имаше за цел да разбере какво е биоразнообразието в определена част от територията на училището. Децата изброиха 155 широколистни и 16 иглолистни дървета. Храстите са 15, а в розариума има 5 вида рози. Дънерите са 10. В алпинеума има няколко вида кактуси и различни тревисти растения. Дворът е обитаван от различни птици, насекоми . Децата видяха и катеричка.