ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Блез Паскал: „Предметът математика е толкова сериозен, че никога не пропускайте шанса да го направите малко по-забавен”.
Днес, 6.03.2023 г., в ОУ „Христо Ботев” се проведе открит урок по математика в IV „А” клас на тема: „Деление на многоцифрено число с едноцифрено”. Учителят- Върбинка Любчева демонстрира нова методика за преподаване на знанията по предмета, а именно методът МАТеатър. Математическото съдържание се разгърна чрез използване на познати герои от любимо произведение- „Патиланско царство”, но в нов атрактивен вариант. „Баба Цоцолана в съвременния свят”.
Методът МАТеатър дава възможност за осъществяване на обучение, ориентирано към развитие на компетентностите, а не просто трупане на знания. Учениците се мотивират и се поддържа интересът към предмета. Сложната наука става по-малко абстрактна и по-разбираема. Решават се проблемни житейски ситуации, използвайки математическите знания. Учениците разсъждават, разчитат и извличат данни от таблица, използват наученото, за да разрешават проблеми, построяват диаграма. Развиват се езиковите компетентности- заучават се текстове, работи се върху дикция и правилно изказване на мисли, четене с разбиране. Учениците развиват и дигиталните си компетентности-разчитат QR кодове, използват дигитални технологии за презентиране, мултимедийни инструменти. Не на последно място се развиват и личностните и социални компетентности- презентационни умения, екипна работа, рефлексия на чувствата. Създава се интерес към театралното изкуство, подкрепят се интересите и заложбите на учениците.
Осъществяват се междупредметни връзки.
На урока присъстваха: директорът на училището- В. Шереметова, ст.експерт НЕ- Димитрина Въчкова, университетски преподаватели- д-р Севдалина Георгиева, д-р Елена Колева и учители от град Варна и областта.