ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Четиринадесет преподаватели от „ОУ Христо Ботев“, гр. Варна - доброволци към СМПБ, взеха участие в обучение в периода 02.04 – 08.04.2022 г., в Атина, Гърция по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 "Умения за живот - баланс между родителство и кариера", Еразъм +.
Целта на СМПБ е да подпомогне обучители, треньори и родители да постигат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот.
като успешен партньор на психолозите от СМПБ, организира обучението ни за придобиване на нови знания, опит, умения и компетенции, овладяване на иновативни програми, методи, инструменти и техники, които да ни помогнат да подкрепяме по-добре родителите, които се борят за постигане на баланс между кариера и семейство според тяхната житейска ситуация.