ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

На 16 ноември 2021г. отбелязахме „Ден на толерантността“

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието.

– Поиграхме на асоциации, прочетохме поучителни истории и нарисувахме ценната мисъл: „Да бъдем толерантни!“-  каза г-жа Ирина Добрева –училищен психолог.

Различието не е етикет!

Различието е богатство!